Regenwater in de tuin

Afkoppelproject Prunuslaan en Berkenlaan

 
Hoosbuien komen steeds vaker voor, het riool kan dat niet aan. De wens is dat er geen schoon regenwater meer via het vuilwaterriool onnodig naar de zuivering gaat. Dan ontstaan riooloverstorten en wateroverlast of hoge kosten om de riolering aan te passen. Een oplossing kan zijn om regenwater op te vangen waar het valt, bijvoorbeeld in een laagte, een regenton of in de bodem. Daarvoor moeten regenpijpen afgekoppeld. Zo kunnen we zwaardere buien aan.

In de Prunuslaan en Berkenlaan staat de gemeente voor de keuze: de regenpijp van woningen aansluiten op de regenwaterleiding in de straat, of dat geld samen met de bewoners benutten voor creatievere oplossingen. Samen is men op zoek naar een oplossing die past op dat desbetreffende perceel. Zodat de tuin waterbergend én leuker wordt. Maar water kan niet overal de bodem in, bijvoorbeeld omdat het grondwater hoog staat. Dan kan het een oplossing zijn regenwater af te laten stromen via een gootje naar de straat. Daar ligt een regenwaterleiding die het water afvoert naar een vijver of sloot.
 

Buurtambassadeurs

Inmiddels hebben 10 bewoners,met de gemeente en deskundigen van Operatie Steenbreek en Wareco, een aantal tuinen bezocht en mogelijkheden besproken. Buurtambassadeurs Mark Goedkoop (Berkenlaan 5) en Han van Keulen (Berkenlaan 2) benadrukken: “afkoppelen en je tuin vergroenen kan al met enkele simpele ingrepen. Wil je meer informatie spreek ons dan gerust aan!". Om hun buren te informeren hebben ze de flyer "Regenwater in de tuin" opgesteld. 
 

Afkoppelsubsidie

Voor de bewoners in het pilotgebied (gedeelte Prunuslaan en gedeelte Berkenlaan) is een subsidie beschikbaar. Vraag deze subsidie aan tot uiterlijk 30 juni 2018. Mail hiervoor het aanvraagformulier naar info@degroenebelevenis.nl. De werkzaamheden in uw tuin moeten dan voor 31 december 2018 zijn voltooid.
 

Zoek je inspiratie?

Naast de flyer "Regenwater in de tuin" zijn er speciaal voor deze pilot een aantal lokale voorbeelden uitgewerkt in Moodboards. Lees daarnaast ook de Folder "Ons vloeibare goud - regenwater" van het waterschap over afkoppelen. Of kijk voor suggesties, voorbeelden en ondersteuning op: www.operatiesteenbreek.nl en www.huisjeboompjebeter.nl . Ook websites als www.buitenkanstuinen.nl en www.thonentuinen.nl en www.molinia.net zijn van tuinontwerpers uit de buurt en geven veel inspiratie!