Regenwater in de tuin

Afkoppelproject Hessenweg - Hart van Achterveld

 
Momenteel vervangt de gemeente de riolering in de Hessenweg. Nu loopt daar één leiding die zowel afvalwater als regenwater afvoert. Dat water gaat allemaal naar de waterzuivering in Amersfoort. Het is zonde dat schoon regenwater ook door die buis gaat. Dat kost veel geld en energie, is nadeling voor de werking van de waterzuivering en bovendien: dat schone water kan ook nuttig gebruikt worden.
 
De gemeente gaat bij de herinrichting van de Hessenweg twee leidingen onder de straat leggen: eentje voor het afvalwater dat naar de zuivering moet en eentje die regenwater naar de sloot afvoert. Al het regenwater dat straks op de Hessenweg valt gaat dan naar de omliggende sloten.
 

Regenwater van daken en terrassen

Echter ongeveer de helft van het neerslag valt op daken en terrassen. Dit komt via de regenpijp alsnog in het vuilwaterriool terecht. Dat regenwater gaat namelijk bij de woning in één gemengde leiding met het vuile water en loopt door de tuin naar de straat. Dit blijft zo, ook in de nieuw situatie. Tenzij bewoners hun regenpijp in de eigen tuin afkoppelen van het vuilwaterriool.
 
Hoosbuien komen al steeds vaker voor. Als we dat schone water niet afkoppelen van het riool ontstaan er problemen zoals riooloverstorten en wateroverlast of hoge kosten om de riolering aan te passen. De gemeente, het Waterschap en De Groene Belevenis zijn samen bezig deze verouderde situatie aan te passen. Doet u mee?
 

Aanbod van de gemeente

De gemeente stelt een subsidieregeling beschikbaar voor bewoners van de Hessenweg. Hoe meer u afkoppelt binnen uw perceel, hoe hoger het subsidiebedrag dat u kunt ontvangen (tot een maximum van €1000,-). Bewoners bepalen zelf op welke wijze ze hun tuin willen vergroenen en regenwater opvangen. Een andere optie is dat u de gemeente toestemming geeft de regenpijpen aan de voorzijde van uw woning aan te sluiten op het regenwaterriool.
 

Wat kunnen bewoners doen?

De gemeente, het Waterschap en De Groene Belevenis vragen aan alle aanwonenden om zoveel mogelijk regenpijpen en putjes in terrassen af te koppelen van het vuilwaterriool. U kunt bijvoorbeeld besluiten het regenwater op te vangen in de eigen tuin, in een vijver, grindvak of in het groen. Door tuinen minder te verharden wordt wateroverlast voorkomen, een groene bodem neemt regenwater op en geeft dit af aan beplanting. En wordt de tuin groener, koeler, en komen er meer vogels, vlinders en bijen.
 

Afkoppelsubsidie aanvragen

Voor de bewoners in het projectgebied Hessenweg is een subsidie beschikbaar. Uw aanvraagformulier kunt u bij Gerard Smids (Walter van Amersfoortstraat 32) in de brievenbus doen, of mailen naar info@degroenebelevenis.nl, of opsturen naar De Groene Belevenis - Hamersveldseweg 107- 3833GM Leusden. Ook kunt u een foto appen van het formulier naar 06 - 5201 8638. 
 
Voor vragen of advies zijn Gerard Smids en Henriette Former beschikbaar (033 - 3034940 info@degroenebelevenis.nl). Zij kunnen u ook een leeg aanvraagformulier sturen. 
 
Voor iedereen die vragen heeft, twijfelt of de situatie wil bespreken komt Gerard graag langs. Laat dit gerust weten! Indien nodig kan ook een tuinontwerpster of technisch adviseur u ondersteunen. Samen komen we er uit!
 

Zoekt u inspiratie?

Met eerdere ervaringen zijn een aantal lokale voorbeelden uitgewerkt in Moodboards. Ook de folder "Ons vloeibare goud - regenwater" van het Waterschap geeft informatie over afkoppelen. Of kijk voor suggesties, voorbeelden en ondersteuning op: www.operatiesteenbreek.nl en www.huisjeboompjebeter.nl. Websites als www.buitenkanstuinen.nl en www.thonentuinen.nl en www.molinia.net zijn van tuinontwerpers uit de buurt en geven veel inspiratie! Op zoek naar een goede regenton? De website voertonnen.nl geeft verschillende mogelijkheden. Als u de overloop van de regenton afkoppelt in uw tuin, en niet laat teruglopen in het riool, houdt u optimaal water vast.