Regenwater in de tuin

Afkoppelproject Hessenweg - Hart van Achterveld

 
Momenteel vervangt de gemeente de riolering in de Hessenweg. Nu loopt daar één leiding die zowel afvalwater als regenwater afvoert. Dat water gaat allemaal naar de waterzuivering in Amersfoort. Het is zonde dat schoon regenwater ook door die buis gaat. Dat kost veel geld en energie, is nadeling voor de werking van de waterzuivering en bovendien: dat schone water kan ook nuttig gebruikt worden.
 
De gemeente gaat bij de herinrichting van de Hessenweg twee leidingen onder de straat leggen: eentje voor het afvalwater dat naar de zuivering moet en eentje die regenwater naar de sloot afvoert. Al het regenwater dat straks op de Hessenweg valt gaat dan naar de omliggende sloten.
 

Regenwater van daken en terrassen

Echter ongeveer de helft van het neerslag valt op daken en terrassen. Dit komt via de regenpijp alsnog in het vuilwaterriool terecht. Dat regenwater gaat namelijk bij de woning in één gemengde leiding met het vuile water en loopt door de tuin naar de straat. Dit blijft zo, ook in de nieuw situatie. Tenzij bewoners hun regenpijp in de eigen tuin afkoppelen van het vuilwaterriool.
 
Hoosbuien komen al steeds vaker voor. Als we dat schone water niet afkoppelen van het riool ontstaan er problemen zoals riooloverstorten en wateroverlast of hoge kosten om de riolering aan te passen. De gemeente, het Waterschap en De Groene Belevenis zijn samen bezig deze verouderde situatie aan te passen.
 

Aanbod van de gemeente

De gemeente stelde een subsidieregeling beschikbaar voor bewoners van de Hessenweg. Hoe meer u werd afgekoppeld binnen uw perceel, hoe hoger het subsidiebedrag (tot een maximum van €1000,-). Bewoners bepaalden zelf op welke wijze ze hun tuin willen vergroenen en regenwater opvangen. Een andere optie was dat u de gemeente toestemming gaf de regenpijpen aan de voorzijde van de woning aan te sluiten op het regenwaterriool.
 

Wat kunnen bewoners doen?

De gemeente, het Waterschap en De Groene Belevenis vroegen aan alle aanwonenden om zoveel mogelijk regenpijpen en putjes in terrassen af te koppelen van het vuilwaterriool. U kunt bijvoorbeeld besluiten het regenwater op te vangen in de eigen tuin, in een vijver, grindvak of in het groen. Door tuinen minder te verharden wordt wateroverlast voorkomen, een groene bodem neemt regenwater op en geeft dit af aan beplanting. En wordt de tuin groener, koeler, en komen er meer vogels, vlinders en bijen.
 

Zoekt u inspiratie?

Met eerdere ervaringen zijn een aantal lokale voorbeelden uitgewerkt in Moodboards. Ook de folder "Ons vloeibare goud - regenwater" van het Waterschap geeft informatie over afkoppelen. Of kijk voor suggesties, voorbeelden en ondersteuning op: www.operatiesteenbreek.nl en www.huisjeboompjebeter.nl. Websites als www.buitenkanstuinen.nl en www.thonentuinen.nl en www.molinia.net zijn van tuinontwerpers uit de buurt en geven veel inspiratie! Op zoek naar een goede regenton? De website voertonnen.nl geeft verschillende mogelijkheden. Als u de overloop van de regenton afkoppelt in uw tuin, en niet laat teruglopen in het riool, houdt u optimaal water vast.