Duurzame keuzes 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen willen duurzaam wonen, leven en consumeren. In Nederland en ook in Leusden. Daarom scheiden we ons afval, plaatsen zonnepanelen op onze daken en vangen ons regenwater op. Maar we zijn er nog lang niet. Voor een energieneutraal Leusden in 2040 moeten we alle zeilen bijzetten. 


Daarom is Duurzaam Doen Leusden gestart. Duurzaam Doen Leusden is een initiatief van  de gemeente, samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Duurzaam Doen Leusden werkt aan acties die bijdragen aan een groen, schoon en energieneutraal Leusden. Drie pijlers staan daarbij centraal: energie en duurzaam bouwen, lokale en circulaire economie en biodiversiteit en duurzame leefstijl. 


Met acties en activiteiten stimuleert en inspireert Duurzaam Doen Leusden inwoners om ook duurzaam te doen. Duurzaam Doen Leusden laat zien dat het helemaal niet moeilijk is. En laat zien hoe groot de impact is als we duurzame keuzes maken. Voor de natuur, het milieu en voor Leusdenaren zelf!

Wilt u meedoen of heeft u zelf een idee? Neem dan contact op met Henriette Former van De Groene Belevenis.

 

Duurzaam Doen - de impact van kleding

Afgelopen najaar stond Duurzaam Doen oktober in het teken van 'de impact van kleding'. De Fairtrade werkgroep Leusden heeft hierover een aantal leuke vlogs gemaakt! Bekijk de vlogs hier>>

Ook is er een ontwerpwedstrijd georganiseerd: upcycle oud textiel naar een nieuw kledingstuk. De ingezonden stukken zijn tentoongesteld in het Huis van Leusden. Ook scholen deden mee! Een filmpje van jurering en prijsuitreiking is hier te zien>>

Met dank aan Marga van Rabouwart , Anita van Mod'ani en Talitha van Social Streaming.

 

Duurzaamheidsagenda

Duurzaam Doen Leusden werkt met een duurzaamheidsagenda. Hierin staan alle duurzame initiatieven en acties van inwoners, ondernemers en de gemeente. De agenda is door de gemeenteraad bekrachtigd.

In de duurzaamheidsagenda staan 3 pijlers centraal met de volgende ambities:

 

  1. Energie en duurzaam bouwen: Leusden energieneutraal in 2040. Dat is de ambitie. Gemeente en lokale partners werken samen om inwoners en bedrijven te ondersteunen bij het duurzaam maken van hun woning of bedrijf. Alle activiteiten zijn samengebracht onder de noemer Leusden Energie.
  2. Lokale en circulaire economie: de belangrijkste ambitie is de vermindering van restafval in 2030 tot maximaal 25 kg per inwoner. Inwoners en bedrijven gaan bewuster om met grondstoffen en voedsel. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door producten en diensten zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en sociaal producten in te kopen.
  3. Biodiversiteit en duurzame leefstijl: de ecologische voetprint van inwoners en bedrijven is verkleind, het bewustzijn van een groene en duurzame leefstijl is versterkt en de biodiversiteit is toegenomen. Ook wordt er meer gebruikgemaakt van duurzaam vervoer zoals de fiets en deelauto’s.

 

De agenda is dynamisch van karakter en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De behoefte van de samenleving staat hierbij centraal.

 

Voor vragen over de duurzaamheidsagenda kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur duurzame leefomgeving van de Gemeente Leusden, bereikbaar via telefoonnummer 14033.